KULLANIM

KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik

sözleşmesinin konusu, alicepetshop.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu
hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.

TARAFLAR

Alicepetshop.com adlı internet

sitesinden (bundan böyle alicepetshop.com olarak anılacaktır) hizmet almak
amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan
böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Pakbak
Gida İhtiyaçları Maddeleri San ve Tic.Ltd.Şti
Adresi : İçerenköy Mezarlık Sok No:22
Ataşehir – İstanbul

ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde
site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden
yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik
ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade
edecektir.

2.
KULLANIM KOŞULLARI

2.1
ÜYELER VE KULLANICILAR alicepetshop.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme
amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen
uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2 Bu SİTE’ de sunulan hizmetler Pakbak Gida İhtiyaçları Maddeleri San ve Tic.Ltd.Şti
Adresi : İçerenköy Mezarlık Sok No:22
Ataşehir – İstanbul

bundan böyle kısaca

“PAKBAK” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve alicepetshop.com’un
yasal sahibi PAKBAK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi PAKBAK’e
aittir.

2.3

İşbu üyelik sözleşmesi PAKBAK tarafından gerekli görülen
koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler
düzenli olarak alicepetshop.com ‘da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in
bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve alicepetshop.com ‘a erişim
sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, PAKBAK tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde
yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5

PAKBAK alicepetshop.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan
bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

3.

TANIMLAR

3.1.

ÜYE
:
 PAKBAK’dan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak
isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, PAKBAK tarafından
üyelikleri onaylanarak PAKBAK ‘a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel
kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile alicepetshop.com

‘da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE
olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit
Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler,
Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18
yaşından gün almış yasal yetkilisinin alicepetshop.com ‘da yer alan ilgili
üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem
yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı”
iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. alicepetshop.com ‘a üye olan şahısların yanlış
verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde PAKBAK üyeliğin iptali /
durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI : PAKBAK’e
ait alicepetshop.com sitesini alışveriş
yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından,
üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından PAKBAK’e SMS
(kısa mesaj) göndermesi ile PAKBAK’in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale
getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK: alicepetshop.com

üzerinden bir başka web sitesine,
dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden alicepetshop.com ‘a, dosyalara
ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: alicepetshop.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden

yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program,
rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: alicepetshop.com
vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve
kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel
kişilerle PAKBAK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta
adresi, telefon numarası, IP adresi,alicepetshop.com ‘un hangi bölümlerini
ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs
bilgilerdir.

4.
HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. PAKBAK’in, alicepetshop.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle
Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. alicepetshop.com
üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı
işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına
Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini
şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. PAKBAK’in alicepetshop.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda
olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.alicepetshop.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE
tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması
hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın
kargo firması tarafından müşteriye PAKBAK adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. PAKBAK, alicepetshop.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve
niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak
yapacağı her türlü değişikliği alicepetshop.com ‘da yayınlamasıyla yürürlüğe
girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. alicepetshop.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden
yararlanabilmek için; kullanıcıların PAKBAK tarafından belirlenecek olan ve alicepetshop.com
‘un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. PAKBAK,
bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak
yapacağı değişikliklerin alicepetshop.com ‘da yayınlamasıyla yürürlüğe
gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL
HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com
sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, alicepetshop.com ‘un bu bilgilerin
gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin
edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com internet
sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal
etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve
cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ
bağlayacaktır.

5.3.ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com internet
sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,
virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4.PAKBAK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve
üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
ÜYELER ve KULLANICILAR, alicepetshop.com internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PAKBAK’den
tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5.SİTE üzerinden, PAKBAK’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve
ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web
sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web
sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. alicepetshop.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web
siteleri ve içerikleri hakkında PAKBAK ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve
bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin
kendi sorumluluğundadır.

5.6.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya
da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen
sorumlu olup, PAKBAK’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, PAKBAK’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından
dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. alicepetshop.com internet sitesi yazılım ve tasarımı PAKBAK
mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet
hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlarÜYE veya KULLANICILAR
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. alicepetshop.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve
ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları
kapsamında korunmaktadır.

5.8. PAKBAK, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak
istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya PAKBAK’e tebliğ
edilen yasal işlemlere uymak ya da PAKBAK’in haklarını ve mülkiyetini
korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu
bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9.PAKBAK, alicepetshop.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve
güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen,
alicepetshop.com üzerindeki bilgiler
güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. alicepetshop.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler alicepetshop.com
sitesinde verildiği anda sunulmaktadır,
ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile alicepetshop.com ‘da yer alan
durumu arasında farklılık olabilir. alicepetshop.com ‘da yer alan bilgilerin,
güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği,
belli bir amaca uygunluğu ve PAKBAK ‘in alicepetshop.com ‘da mevcut ve bunlarla
sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya
ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti
vermemektedir.

5.10. PAKBAK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet,
ürün, kampanya vs. bilgiler ve alicepetshop.com kullanma koşulları ile alicepetshop.com ‘da
sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, alicepetshop.com
‘u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını
saklı tutar. Değişiklikler, alicepetshop.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe
girerler. alicepetshop.com kullanımı ya
da alicepetshop.com ‘a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu
koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi
haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. alicepetshop.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan
hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PAKBAK’in, işbirliği içinde
bulunduğu kurumların, PAKBAK çalışanlarının ve yöneticilerinin, PAKBAK yetkili
satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından
sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin
doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren
üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. PAKBAK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan
hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu
taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. alicepetshop.com ‘u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi
amaçlarla alicepetshop.com üzerinde
işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, alicepetshop.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, PAKBAK
ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki
herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin alicepetshop.com
üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü
kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PAKBAK ‘in
doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. PAKBAK, alicepetshop.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler
tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve
“Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.
Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza
edebilir. PAKBAK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik
posta adresi, telefon numarası, IP adresi, alicepetshop.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi,
browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme,
kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla
kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde PAKBAK tarafından açıkça
yetki verilmediği hallerde PAKBAK; PAKBAK hizmetleri, PAKBAK bilgileri, PAKBAK
telif haklarına tâbi çalışmaları, PAKBAK ticari markaları, PAKBAK ticari
görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik
tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, PAKBAK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek
münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz
konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan
eder.

6.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

PAKBAK, alicepetshop.com
‘a erişilmesi, alicepetshop.com ‘un ya da alicepetshop.com ‘daki bilgilerin ve
diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali,
haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı
hiçbir zarardan sorumlu değildir. PAKBAK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil,
ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal,
kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Alicepetshop.com ‘a ya
da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da alicepetshop.com ‘un
kullanılması ile PAKBAK’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür
sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve
talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER
doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve
herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden
kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.
GİZLİLİK

PAKBAK, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu
sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun
olarak kullanabilir. PAKBAK, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri,
yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum
olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

7. DEVİR

PAKBAK, bu
sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle
devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını
başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8.
SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik
sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar
arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten
ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona
ermiş sayılacaktır. Alicepetshop.com , ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu
sözleşmeyi ya da alicepetshop.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin
belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep
olacak fiilleri nedeniyle alicepetshop.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin
edeceklerdir.

9. MÜCBİR
SEBEP

PAKBAK, hukuken
mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, alicepetshop.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen
yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde,
kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle PAKBAK’den
herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır.
KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

10.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik
Sözleşmesi ve alicepetshop.com ‘da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından
kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir. PAKBAK’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava
açma hakkı saklıdır.

11.
YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi
Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, PAKBAK tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan
edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme
hükümlerini alicepetshop.com sitesini
kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PAKBAK, dilediği zaman işbu sözleşme
hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik
tarihi belirtilerek alicepetshop.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe
girer.

KULLANIM
KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞESİ

İşbu üyelik
sözleşmesinin konusu, alicepetshop.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu
hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1.
TARAFLAR

alicepetshop.com adlı internet sitesinden (bundan böyle alicepetshop.com
olarak anılacaktır) hizmet almak
amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan
böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Pakbak Mağazacılık ve İnternet Hizmetleri
Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde
site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden
yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik
ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade
edecektir.

2.
KULLANIM KOŞULLARI

2.1
ÜYELER VE KULLANICILAR alicepetshop.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme
amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen
uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

2.2
Bu SİTE’ de sunulan hizmetler Yukarı Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi 1.Cad. No:13 Ümraniye İstanbul adresinde mukim PAKBAK MAĞAZACILIK VE
İNTERNET HİZMETLERİ KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş bundan böyle kısaca
“PAKBAK” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve alicepetshop.com
‘un yasal sahibi PAKBAK olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf
yetkisi PAKBAK’e aittir.

2.3
İşbu üyelik sözleşmesi PAKBAK tarafından gerekli görülen
koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler
düzenli olarak alicepetshop.com ‘da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in
bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

2.4
SİTE hizmetlerinden yararlanan ve alicepetshop.com ‘a erişim
sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, PAKBAK tarafından işbu kullanım koşulları
hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5
PAKBAK alicepetshop.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan
bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı
tutmaktadır.

3.
TANIMLAR

3.1.
ÜYE
:
 PAKBAK’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak
isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, PAKBAK tarafından
üyelikleri onaylanarak PAKBAK ‘e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel
kişidir. (Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.)

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile alicepetshop.com
‘da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE
olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit
Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler,
Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18
yaşından gün almış yasal yetkilisinin alicepetshop.com ‘da yer alan ilgili
üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem
yapabilirler. “üye adı” üyeye özeldir ve aynı ” ÜYE adı”
iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. alicepetshop.com ‘a üye olan şahısların yanlış
verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde PAKBAK üyeliğin iptali /
durdurulması hakkını saklı tutar.

3.2. KULLANICI : PAKBAK’e
ait alicepetshop.com sitesini alışveriş
yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından,
üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından PAKBAK’e SMS
(kısa mesaj) göndermesi ile PAKBAK’in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale
getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

3.4. LİNK: alicepetshop.com
üzerinden bir başka web sitesine,
dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden alicepetshop.com ‘a, dosyalara
ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

3.5. İÇERİK: alicepetshop.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden
yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program,
rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: alicepetshop.com
vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve
kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle
PAKBAK arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta
adresi, telefon numarası, IP adresi,alicepetshop.com ‘un hangi bölümlerini
ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs
bilgilerdir.

4.
HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. PAKBAK’in, alicepetshop.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle
Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. alicepetshop.com
üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı
işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına
Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini
şimdiden kabul ve beyan ederler.

4.2. PAKBAK’in alicepetshop.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda
olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.alicepetshop.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE
tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması
hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın
kargo firması tarafından müşteriye PAKBAK adına ayıpsız olarak teslimidir.

4.3. PAKBAK, alicepetshop.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve
niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak
yapacağı her türlü değişikliği alicepetshop.com ‘da yayınlamasıyla yürürlüğe
girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

4.4. alicepetshop.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden
yararlanabilmek için; kullanıcıların PAKBAK tarafından belirlenecek olan ve alicepetshop.com
‘un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. PAKBAK,
bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak
yapacağı değişikliklerin alicepetshop.com ‘da yayınlamasıyla yürürlüğe
gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

5. GENEL
HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com
sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair
bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, alicepetshop.com ‘un bu bilgilerin
gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin
edeceğini beyan ve taahhüt ederler.

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com internet
sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal
etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve
cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ
bağlayacaktır.

5.3.ÜYELER ya da KULLANICILAR,alicepetshop.com internet
sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını
rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,
virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

5.4.PAKBAK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve
üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
ÜYELER ve KULLANICILAR,alicepetshop.com internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PAKBAK’den
tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.5.SİTE üzerinden, PAKBAK’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve
ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web
sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web
sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti
niteliği taşımamaktadır. alicepetshop.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web
siteleri ve içerikleri hakkında PAKBAK ‘in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve
bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin
kendi sorumluluğundadır.

5.6.İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya
da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen
sorumlu olup, PAKBAK’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari
tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal
ettirilmesi halinde, PAKBAK’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından
dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.7. alicepetshop.com internet sitesi yazılım ve tasarımı PAKBAK
mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet
hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlarÜYE veya KULLANICILAR
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. alicepetshop.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve
ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları
kapsamında korunmaktadır.

5.8. PAKBAK, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak
istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya PAKBAK’e tebliğ
edilen yasal işlemlere uymak ya da PAKBAK’in haklarını ve mülkiyetini
korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu
bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.

5.9.PAKBAK, alicepetshop.com mevcut olan bilgilerin doğruluk ve
güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen,
alicepetshop.com üzerindeki bilgiler
güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. alicepetshop.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler alicepetshop.com
sitesinde verildiği anda sunulmaktadır,
ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile alicepetshop.com ‘da yer alan
durumu arasında farklılık olabilir. alicepetshop.com ‘da yer alan bilgilerin,
güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği,
belli bir amaca uygunluğu ve PAKBAK ‘in alicepetshop.com ‘da mevcut ve bunlarla
sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya
ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti
vermemektedir.

5.10. PAKBAK, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet,
ürün, kampanya vs. bilgiler ve alicepetshop.com kullanma koşulları ile alicepetshop.com ‘da
sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, alicepetshop.com
‘u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını
saklı tutar. Değişiklikler, alicepetshop.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe
girerler. alicepetshop.com kullanımı ya
da alicepetshop.com ‘a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu
koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi
haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.

5.11. alicepetshop.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan
hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PAKBAK’in, işbirliği içinde
bulunduğu kurumların, PAKBAK çalışanlarının ve yöneticilerinin, PAKBAK yetkili
satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından
sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin
doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren
üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. PAKBAK, üçüncü kişiler tarafından sağlanan
hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu
taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.12. alicepetshop.com ‘u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi
amaçlarla alicepetshop.com üzerinde
işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, alicepetshop.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, PAKBAK
ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki
herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin alicepetshop.com
üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü
kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PAKBAK ‘in
doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.13. PAKBAK, alicepetshop.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler
tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve
“Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.
Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza
edebilir. PAKBAK aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik
posta adresi, telefon numarası, IP adresi, alicepetshop.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi,
browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme,
kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla
kullanabilir.

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde PAKBAK tarafından açıkça
yetki verilmediği hallerde PAKBAK; PAKBAK hizmetleri, PAKBAK bilgileri, PAKBAK
telif haklarına tâbi çalışmaları, PAKBAK ticari markaları, PAKBAK ticari
görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik
tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.15. Taraflar, PAKBAK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek
münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz
konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan
eder.

6.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

PAKBAK, alicepetshop.com
‘a erişilmesi, alicepetshop.com ‘un ya da alicepetshop.com ‘daki bilgilerin ve
diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali,
haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı
hiçbir zarardan sorumlu değildir. PAKBAK, sözleşmenin ihlali, haksız fiil,
ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal,
kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Alicepetshop.com ‘a ya
da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da alicepetshop.com ‘un
kullanılması ile PAKBAK’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür
sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve
talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER
doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve
herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden
kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.
GİZLİLİK

PAKBAK, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu
sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun
olarak kullanabilir. PAKBAK, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri,
yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum
olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.

7. DEVİR

PAKBAK, bu
sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle
devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını
başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

8.
SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik
sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar
arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten
ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona
ermiş sayılacaktır. Alicepetshop.com , ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu
sözleşmeyi ya da alicepetshop.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin
belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep
olacak fiilleri nedeniyle alicepetshop.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin
edeceklerdir.

9. MÜCBİR
SEBEP

PAKBAK, hukuken
mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, alicepetshop.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen
yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde,
kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle PAKBAK’den
herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR
veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

10.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik
Sözleşmesi ve alicepetshop.com ‘da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından
kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir. PAKBAK’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava
açma hakkı saklıdır.

11.
YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi
Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, PAKBAK tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan
edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme
hükümlerini alicepetshop.com sitesini
kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. PAKBAK, dilediği zaman işbu sözleşme
hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik
tarihi belirtilerek alicepetshop.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe
girer.